Vulnerabilities (CVE)

Vendor filter

Adobe Subscribe

Filter

3274 total CVE
CVE Vendors Products Updated CVSS
CVE-2019-8026 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-7965 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8027 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 6.8
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8002 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 5.0
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8003 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-8004 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 5.0
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8005 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 5.0
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8028 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-8029 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-8006 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8008 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 6.8
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8009 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8010 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 5.0
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8053 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 4.3
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-8013 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 6.8
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-8014 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 6.8
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have a heap...
CVE-2019-8015 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have a heap...
CVE-2019-8016 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...
CVE-2019-8054 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 4.3
Adobe Acrobat and Reader versions, 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an use...
CVE-2019-8017 1 Adobe 2 Acrobat Dc, Acrobat Reader Dc 2019-08-22 7.5
Adobe Acrobat and Reader versions , 2019.012.20035 and earlier, 2019.012.20035 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2017.011.30143 and earlier, 2017.011.30142 and earlier, 2015.006.30497 and earlier, and 2015.006.30498 and earlier have an...